Čím ďalej, tým je už aj u nás známe, že naše telo, alebo lepšie povedané celý náš fenomén, ktorým sme, má nielen fyzické prejavy, ako sú časti organizmu či orgány, ale disponuje aj energetickými dráhami, meridiánmi či energetickými centrami, čakrami. Tieto predstavujú celý komplexný systém, ktorý nášmu telu dodáva energiu. Podobne, ako sa môže zablokovať prietok v žilách a cievach, dokážu sa aj energetické dráhy zablokovať rôznymi emocionálnymi prežitkami, traumami či inými nespracovanými zážitkami a pocitmi. Podobné bloky môžu mať následne rôzne prejavy a spôsobovať komplexy, či ďalší emocionálny diskomfort. Práve tantrická masáž, ktorú môžete absolvovať po objednaní sa aj v našom špecializovanom salóne, dokáže znovu zharmonizovať prúdenie energie v tele.

Aktivuje sa aj parasympatikus

Základom tantrických masáži je práve jemný „liečivý“ dotyk, ktorý povzbudzuje prúdenie životnej energie a znásobuje sa aktiváciou sexuálnych orgánov a sexuálnej energie. Prebudená sila energetizuje aj ďalšie časti tela a aktivuje parasympatikus, čo následne spôsobuje regeneráciu a revitalizáciu. Odborným prevedením sa môžu postupne odbúravať spomínané blokády energií a podporovať rozprúdenie novej vitality, a to nielen v reprodukčných orgánoch.

Účinky skúma aj veda

Niektoré pôsobenia a účinky tantrických masáži skúmali aj vedci či zástupcovia neurovedy. Zistili zaujímavé súvislosti a pôsobenie na mozog, ktorý sa pri tantrickej masáži prepína do relaxačného módu a skúmala sa aj podobnosť a prepojenie ľudského spôsobu myslenia  s tantrickou masážou. Tantra je v základoch skôr spirituálny systém pre regeneráciu a dokonca až liečenie organizmu či duše. Nejde len o obyčajnú zmyslovú stimuláciu, dá sa využiť na spirituálne zážitky a nové nepoznané brány vedomia. Miera precítenia a prežívania je vždy na každom klientovi. Dá sa preto povedať, že každá masáž je individuálna a jedinečná, podobne ako je to pri meditácii.

Magic Tantra
Average rating:  
 0 reviews