Zdravé sebavedomie by malo byť súčasťou našej osobnosti. Ovplyvňuje prežívanie, správanie, reakcie v situáciách a najmä celkovú odolnosť voči stresu a životným výzvam. Vplýva na kvalitu života a celej životnej cesty. Prináša nám do cesty úplne iné podnety a inšpirácie, ako keď si neveríme. Rovnako môže do značnej miery ovplyvňovať napríklad výber partnera a samotné prežívanie vzťahov. Jednoducho naozaj ho potrebujeme mať zdravé a pevné, aby sme stáli pevne na svojich nohách a boli odolnejší. Ako však môže pomôcť zmyselná masáž?

Bloky v intimite

Tantrické masáže rozhodne môžu podporiť pozitívny rozvoj vlastného sebapoznávania, a tým aj sebavedomia. Čím viac sa spoznávame a prijmeme taký, aký sme, tým sa nám sebavedomie viacej stužuje a upevňuje. Neistota napríklad v oblasti vlastnej atraktivity, alebo schopnosti nadviazať vzťah, či dokonca v samotnej intimite, môže byť mnohokrát príčinou práve nízkeho sebavedomia, napríklad konkrétne u mužov. Zmyselná masáž, ktorú nájdete aj u nás na www.magictantra.sk pomôže získať istotu, preskúmať seba, svoje pocity aj v citlivej intímnej oblasti. Pomôže vám uvoľniť sa a budete si rozhodne viac a viac istý sebou a svojimi emóciami. Práca s energiami i jemné pomalé dotyky navyše osviežia a revitalizujú aj energetický systém tela. Budete sa cítiť pozitívne a plný novej energie.

Zmyselná masáž ako cesta sebapoznania

Mnoho ľudí sa v intímnej oblasti hanbí prejaviť, alebo skúmať seba a svoje pocity s partnerom. Aj tu vám zmyselná tantra masáž môže napomôcť viac sa uvoľniť, sústrediť na seba a skúmať svoje prežívanie i pocity, ktoré sa na zmyselnej masáži budú vo vás objavovať a rozvíjať. Rozhodne to môže byť značným problémom, pokiaľ máte v sexualite bloky alebo problémy s hanblivosťou. Môže to ovplyvniť vaše partnerské vzťahy a harmóniu. Je preto dobré podobné techniky vyskúšať a uvidíte, či a ako vám pomôžu.