Kým dnes je možno sexualita pre množstvo ľudí zábavou, pre iných zase záväzkom a putom s partnerom, možno by sme si mohli vziať nejakú tú inšpiráciu aj z učenia tantry, ktorá ju vníma, dá sa povedať, až priam posvätne. Niečo, čo je hodné úcty a hlbokého rešpektu. Sexuálne spojenie sa tu považuje za hlboké, pekné až duchovné, za akt, ktorý môže obom partnerom dodať množstvo vzájomného spojenia, jednoty a v dnešnej dobe tak dôležitej životnej energie na každodenné povinnosti. Rozvíja blízkosť, schopnosť prijímať, no aj dávať energiu nesebeckým spôsobom, s láskou a úctou. Podobný spôsob odovzdávania energie a rozvíjania sexuálnej energie však nie je každému vlastný, no dá sa naučiť.

Schopnosť vnímania a prijímania

Práve tantra nás môže naučiť lepšie vnímať, preciťovať a byť citlivý na energie a intímne stimuly. Prostredníctvom tantrických masáží je človek schopný podobný zážitok viac a viac precítiť a dokázať vnímať jemnú energiu. Sústredenie sa na seba a svoje preciťovanie nás učí mnohému o sebe. Naučiť sa uvoľnene prijímať energiu môžu sprostredkovať práve jemné dotyky pri tantrickej masáži a stimulácia intímnych energií a zmyselných prežitkov.

Podpora intimity a nové skúsenosti

Tantra masáže a tantrické techniky rozhodne môžu naše obzory ohľadne sexuality a sexuálnej energie, či jej prežívania posunúť a sprostredkovať z oblasti intimity nové zážitky. Spôsob, akým sa masáž vykonáva rozpúšťa mnohé energetické alebo mentálne bloky v tele i sexuálnej oblasti. Zažiť je pri masáži možné hlboké uvoľnenie, zbavenie sa uloženého stresu, no aj hlbšie vnútorné prežitky. Rozhodne je v tomto smere čo prebádať a vyskúšať priamo na sebe. Ak budeme nahliadať na sexualitu z pohľadu tantrického učenia, rozhodne sa nebudeme hanbiť a prekonáme mnohé blokády a komplexy, ktoré možno v sebe nosíme.