Intimita je dôležitou súčasťou každého partnerského vzťahu. I keď sex nie je všetko, na niečo predsa existuje a k niečomu je určený. U ľudí môže okrem reprodukčnej otázky spĺňať aj iné a viacej emocionálne alebo duchovné poslanie a byť tak prostriedkom k väčšej intimite a blízkosti partnerov. Tantrické masáže môžu práve v tomto smere v mnohom pomôcť a otvoriť nové obzory a nahliadanie na sexualitu, ako aj prenášanie energie medzi dvoma ľuďmi. Práve práca s energiami je jednou z dôležitých súčastí  tantra masáži. Už na úvod tantrickej masáže v našom salóne robíme takzvaný namasté rituál. Je to vzdanie úcty a začiatok celého procesu masáže, a takisto určitý energetický rituál.

Láska a intimita

Láska a intimita idú často ruka v ruke, len pod tlakom každodenného života a času sa niekedy zanedbávajú. Blízkosť partnerov sa však dá veľmi ľahko prehĺbiť aj pri spoločnej tantrickej masáži. Vzájomné odovzdávanie energii, ako aj spoznávanie svojho vlastného prežívania intimity je dôležité aj v partnerskom vzťahu. Tantra masáž je založená na prenášaní energie a taktiež na jemných a nežných dotykoch masérky. Táto jemná energia aktivuje receptory na pokožke a taktiež aj energie tela. Špeciálna časť tantra masáže je masáž lingamu a intímnych partií či už u žien alebo mužov. Práve tá stimuluje najsilnejšiu energiu, ktorú možno v tele máme, alebo aspoň jednu z najsilnejších energií, ktorá je schopná regenerovať.

Viac energie pre seba – viac aj pre druhých

Čím viac energie má človek sám pre seba, tým viac energie vie dať aj iným. Človek, ktorý je vyčerpaný a doslova ledva žije, asi ťažko môže byť príjemným a láskyplným partnerom. Je preto veľmi dôležité pravidelne sa zregenerovať a nabrať novú energiu. Práve tantra masáž môže byť riešením. Čím viac energie budete mať sami pre seba, tým viac energie môžete dať aj svojej partnerke či blízkym ľuďom a priateľom. Každý už si musí nájsť ten svoj spôsob relaxácie a znovu dobíjania bateriek. Vyčerpaný človek môže ostatným viac ublížiť ako pomôcť.